ATOMUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

DERS PLANI

Dersin Adı

KİMYA

Ünitenin Adı/No

ATOMUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Konu

1.    Atomun tanımı, yapısı ve özellikleri.

2.    Bir model tasarlama, Dalton Atom Modeli, Thomson Atom Modeli

3.    Rutherford Atom Modeli, Bohr Atom Modeli

4.    Modern atom teorisi

5.    Elektron dizilişi örnek çözümleri

6.    Atomla ilgili terimler (İzotop atom,İzoton atom,İzobar atom,İzo elektronik madde)

Sınıf

  Anadolu Lisesi tüm sınıflar

Süre: 6  Ders saati

Tarih :20 Şubat – 13 Mart  2007

BÜLÜM II

Ünite Kavramları ve Sembolleri / Davranış Örüntüsü

Atom, proton, nötron. elektron…

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

Labaratuvarın önceden gözden geçirilmesi.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, tümevarım, tümden gelim, analiz, örnekleme, tartışma, soru cevap, Beyin fırtınası, Grup çalışması, Deneyler, Gösteri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça=Öğretmen--Öğrenci

Oran Kimya 1 , Zambak Kimya-1 soru bankası

Zambak Kimya-1 konu anlatım, Vitamin CD sunumları

 

Öğrenci Kazanımları / Hedef Ve Davranışları

HEDEF:

Atomların yapısının ve özelliklerinin kavratılması. Atom modellerinin kavratılması.  Modern atom modelinin kavratılması. Elekrtron dağılımının kavratılması. Atomla ilgili terimlerin kavratılması.

DAVRANIŞLAR:

Atomların yapısının ve özelliklerinin kavrar. Atom modellerini kavrar.  Modern atom modelini kavrar ve diğer atom modelleriyle karşılaştırır. Elekrtron dağılımını uygular. Atomla ilgili terimleri kavrar.

Öğretme Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

Tanım ve özellikleri yazdırarak, sorarak, yorum yaptırarak öğretmek. Sembolleri yazarak-yazdırarak-göstererek ve tekrar yaptırarak öğretmek.

Doğacı

Günlük hatta karşılaştığımız atomların sembollerini kavrar.

Sosyal-Kişiler Arası

Elektron dağılımı konusunu  grup çalışması yaparak tartışılması.

Mantıksal Matematiksel

Problem çözümlerinin değişik yollardan yapılması. Sonuçların tartışılması.

Bireysel-öze dönük

Ders işlenirken öğrencilerin ruh hallerinin tespit edilmesi, buna göre dikkat çekmek.

Görsel-Uzaysal

Sınıfa bazı molekül şekilleri getirerek inceleme.

Müziksel-Ritmik

Konu işlenirken anlatıma dikkat etmek.

Bedensel-Duyusal

Yüz mimiklerini, bütün beden dilini kullanmak

ÖZET: Konunun özeti ektedir.

BÖLÜM III

Ölçme Değerlendirme

Yazılı yoklama ve testler

Bireysel Öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme

Konularla ilgili sürekli sözlü notuna yönelik soru-cevap

Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme Değerlendirme

Deneylerle ilgili soru-cevap

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve İleri Düzeyde Öğrenme
Hızında Olan Öğrenciler İçin Ek Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri

                  QUİZ

        Sözlü sınav

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

  Matematik:4 işlem

BÖLÜM IV

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Plan düz anlatım, slayt gösterileri, soru-cevap ve anladığını kağıda dökme (Quiz) ile işlenip deneyle desteklenecektir.

Ders Öğretmeni

Mehmet TÜRK                                                                                                                                         Uygundur…/…/…

 

                                                                                                                                      Ü. Murat TUNÇ

                                                                                                                                        Okul Müdürü

 

 

 


ÜNİTE: Atom ve Özellikleri

ÖĞRETMEN: Mehmet TÜRK

 

1.DERS: Atomun yapısı ve özellikleri.

ATOM: Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. Ve ya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir.

Mesela;

Helyum’un özelliğini taşıyan en küçük madde He’ atomu,

Karbon’un özelliğini taşıyan en küçük madde C’ atomu,

Demir’in özelliğini taşıyan en küçük madde Fe’ atomu dur.

 

ÖZELLİKLERİ:

1.Elementlerin özelliğini taşıyan en küçük yapıtaşlarıdır.

2. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamazlar. (Ancak nükleer yöntemlerle parçalanabilirler.)

3. Atomlar çekirdek ve yörüngelerden oluşmuşlardır. Çekirdekte proton ve nötronlar; yörüngelerde de, elektronlar bulunur.

3. Atomun kütlesi, çekirdeğin kütlesine eşittir.  Elektronların kütleleri çok küçük olduğumdan ihmal edilir.

4. Bir elementi oluşturan tüm atomların, proton sayıları, dolayısıyla kimyasal özellikleri, bir birinin aynıdır.

5. Bir elementi oluşturan tüm atomların, nötron sayıları, dolayısıyla fiziksel  özellikleri, bir birinin aynı  olmaya bilir. (Bu tür atomlara izotop atomlar denir.

 

 

ATOMU OLUŞTURAN TANECİKLER

 

Atomlar çekirdek ve yörüngelerden oluşmuşlardır. Çekirdekte proton ve nötronlar; yörüngelerde de, elektronlar bulunur.

 

PROTON:

Atomun çekirdeğinde bulunan, + yüklü taneciklere denir.

 

Özellikleri:

1.     Atomun çekirdeğinde bulunurlar.

2.     + yüklü taneciklerdir. (Atomun

çekirdek yükünü belirler. ) ( Ps=Çy )

3. Atomun cinsini belirler. (Ps=An)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !